Welke kosten zijn aftrekbaar bij het kopen van een huis?

Bij het kopen van een huis worden er kosten gemaakt die gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het inkomen. Onderstaande kosten zijn eenmalig aftrekbaar van het inkomen:
 • Advies- en bemiddelingskosten met betrekking tot de hypothecaire lening
 • Notariskosten (hypotheekakte) en kadastrale rechten
 • Taxatiekosten
 • Gemaakte kosten voor een depot
 • Kosten om NHG te krijgen
 • Eventueel de bouwrente (na sluiten van de voorlopige koopovereenkomst)
Welke kosten zijn niet aftrekbaar van het inkomen:
 • De kosten van de makelaar
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
 • Overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 • Bouwrente voor het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst
 • Kosten van onderhoud en verbouwing

Deze kosten zijn wel mee te financieren in de hypotheek. Voor zowel de aftrekbare als de niet aftrekbare kosten zijn de rentelasten aftrekbaar. 

Voor het jaar 2015 geldt dat er maximaal een hypotheek verstrekt mag worden tot 103% van de marktwaarde van het huis. De bijkomende kosten bij het kopen van een huis zijn dus niet volledig mee te financieren. In 2016 zakt dit percentage naar 102% en in 2017 naar 101%. Vanaf 2018 zijn kosten niet meer mee te financieren in een hypotheek.

ĉ
James Hendrik,
8 jul. 2015 02:52
Ċ
James Hendrik,
8 jul. 2015 02:52