Wat is een samenlevingsovereenkomst?

Partners die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, is niets voor geregeld. Bijvoorbeeld bij overlijden verkrijgt de partner niets van de overleden partner. 
Alle bezittingen en schulden blijven voor ieder apart. In een samenlevingsovereenkomst kan worden vastgelegd wie welke kosten draagt, wat er gaat gebeuren bij het uit elkaar gaan en bij overlijden. 
Ook is een samenlevingsovereenkomst vaak een vereiste voor pensioenrechten bij het overlijden van de partner.

Een samenlevingsovereenkomst kan in principe onderhands worden opgesteld, maar het is niet aan te raden. 
De Belastingdienst en verzekeraars zullen uitsluitend een notariële samenlevingsovereenkomst accepteren.

Huiseigenaren doen er verstandig aan om een samenlevingscontract op te stellen. Hierin kunnen concrete afspraken worden vastgelegd over het huis. 
Als het huis van één van beiden is, komt de niet-eigenaar in een lastige positie bij het verbreken van de relatie. De niet-eigenaar van het huis heeft geen rechten. 
Ook als hij of zij geïnvesteerd heeft in het huis of meebetaald heeft aan de aflossing.

ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:32
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:33