Wat zijn de CHF-normen?

CHF staat voor Contactorgaan Hypothecair Financiersnorm. De norm is vastgesteld mede door de Nederlandse Vereniging van Banken in samenwerking met het Nibud. 
De CHF-norm geeft financiële dienstverleners een leidraad om te berekenen hoeveel hypotheek er maximaal verstrekt kan worden. 
Bij het hanteren van de normen worden er op een verantwoorde manier hypotheekleningen verstrekt.
In vergelijking met eerdere jaren wordt er tegenwoordig een relatief laag hypotheekbedrag verstrekt op basis van het inkomen. 
Door de problemen op de huizenmarkt in de periode tussen 2008 en 2014, zijn de normen naar beneden bijgesteld. Er worden nu minder hoge hypotheken verstrekt.

Per individueel geval mag er van de CHF-normen worden afgeweken. Banken kunnen ook strengere normen toepassen.

ĉ
James Hendrik,
17 aug. 2015 01:06
Ċ
James Hendrik,
17 aug. 2015 01:06