Betaalde hypotheekrente voor een verbouwing aftrekbaar?

De rente over een lening ter verwerving of verbouwing van de eigen woning is aftrekbaar van het inkomen. Het moet wel aangetoond kunnen worden dat het geleende geld gebruikt is voor het verbouwen en het verbeteren van de eigen woning.  

Grote verbouwingen van de eigen woning worden vaak gefinancierd vanuit een verbouwingsdepot. In dat geval worden de rekeningen rechtstreeks voldaan vanuit het depot. Op deze manier kan er geen discussie ontstaan in hoeverre het geleende bedrag betrekking heeft op de verbouwing. De controle is namelijk al bij de betaling verricht.

Onderhoud en verbouwingen aan de eigen woning zijn niet aftrekbaar. De rente over geleende bedragen voor de verbouwing of onderhoud zijn wel aftrekbaar.

Zolang het geld in een verbouwingsdepot staat, zijn de rentelasten en de financieringskosten gedurende een periode van twee jaar aftrekbaar. Na het afronden van de verbouwing, maar in ieder geval na twee jaar, gaan de schulden over naar box 3.

In het eerste half jaar dat het verbouwingsdepot bestaat, hoeft de ontvangen rente over het depotbedrag niet verrekend te worden met de betaalde rente. Na een half jaar moeten de rente-inkomsten over het depotbedrag afgetrokken worden van de betaalde rente. Dit verlaagd het fiscaal voordeel.

ĉ
Jeroen Oversteegen,
30 mei 2015 14:34
Ċ
Jeroen Oversteegen,
30 mei 2015 14:34