Wat is een optie nemen?

Verkopers kunnen hun huis voor een bepaalde periode reserveren voor potentiële kopers. Deze potentiële kopers krijgen dan een optie op het huis. Gedurende een vastgelegde periode zullen de verkopers het huis niet meer aanbieden aan anderen. Het huis blijft wel in de verkoop staan, maar wel met de opmerking dat er een optie op zit.

Er wordt vaak een optie verstrekt voor een korte periode van maximaal twee weken. Binnen deze periode moeten de potentiële kopers beslissen of ze de koop door willen laten gaan. Partijen kunnen zelf een periode afspreken.

Na verloop van de optietermijn kan het huis weer aan anderen worden verkocht. Bij een optie is er vaak ook nog geen overeenstemming bereikt over de hoogte van de koopsom. De onderhandelingen moeten dan nog gevoerd worden.

Bij nieuwbouwwoningen en kavels is het nemen van een optie gebruikelijk.


ĉ
Jeroen Oversteegen,
24 mei 2015 14:56
Ċ
Jeroen Oversteegen,
24 mei 2015 14:56