Is de rente over mijn schuld die ik afsluit voor de uitkoop van mijn ex-partner aftrekbaar?

Indien er een extra hypotheek moet worden gevestigd op het huis om de ex-partner uit te kopen, is de hypotheekrente over deze lening ook aftrekbaar van het inkomen. Hier is namelijk sprake van het verwerven van een deel van het huis.

Indien beide partners eigenaar zijn van het huis, zijn er bij het verbreken van de relatie twee mogelijkheden:
  • Eén van beide krijgt het huis op naam, en de partner wordt uitgekocht
  • Het huis wordt verkocht
Als één van beide het huis op naam krijgt, moet hij of zij wel in staat zijn om de maandlasten alleen op te brengen. Vaak vormt dit een probleem, waardoor het huis alsnog verkocht moet worden. 

Afkopen kan ook door de vertrekkende partner bijvoorbeeld een extra deel van het spaargeld toe te bedelen. Verrekening kan ook met goederen in plaats van geld.

Let op!
Voor de extra lening gelden de nieuwe fiscale eisen. Dat houdt in dat de extra lening maximaal binnen 360 maanden moet worden afbetaald. De aflossing moet minimaal annuïtair plaatsvinden.

Wat nu als er geen overwaarde in het huis zit, maar juist onderwaarde?
In dat geval moet de vertrekkende partner een bedrag betalen om niet meer als eigenaar aangemerkt te worden. De ex-partner die het huis op naam krijgt zal dus een financiële compensatie moeten ontvangen.