Bij welke hypotheekverstrekkers kunnen anderen borg staan voor mij?

Het is de afgelopen jaren lastiger geworden om een huis te kopen. Er moet tegenwoordig gespaard worden om een huis te kunnen kopen. Op diverse manieren kunnen ouders de kinderen helpen om een huis te kopen. 
Er kan een bedrag geschonken worden, maar denk ook eens aan de familiehypotheek. Een andere optie is om borg te staan voor de kinderen.

Schenken
Ouders kunnen jaarlijks belastingvrij een bedrag van €5.277 aan de kinderen schenken. Eenmalig kan er een verhoogde schenking worden verstrekt van €25.322. Een voorwaarde is wel dat het kind tussen de 18 en 40 jaar is. 
Als de zoon of dochter ouder is dan 40 jaar, kan de verhoogde schenking wel verricht worden als de partner van het kind nog geen 40 jaar is.
In het geval de schenking wordt gebruikt ter financiering van een eigen woning of studie, mag het bedrag worden verhoogd tot €52.752.

Familiehypotheek
Het is als ouders ook mogelijk om een hypothecaire lening te verstrekken aan de kinderen. In dat geval wordt er een bepaald bedrag geleend met het huis als onderpand. 
De lening zal wel verstrekt moeten worden via de notaris. Indien er aan voorwaarden wordt voldaan kan het kind de betaalde hypotheekrente aftrekken van het inkomen. 
De ouders hebben als voordeel dat er een hoog rendement wordt behaald over het uitgeleende bedrag. 

Borg staan voor de kinderen
Ouders die borg staan voor een hypothecaire lening zijn door de geldverstrekker aan te spreken bij betalingsachterstanden.
In principe is het volledig verschuldigde bedrag te verhalen op de ouders.  Het borg staan beïnvloedt de financiële mogelijkheden van de ouders. 
Zelf nog een huis kopen zal lastig zijn, de borgstelling wordt namelijk als betalingsverplichting meegenomen.