Wat is economisch eigendom?

Er zijn twee vormen van eigendom te onderscheiden, namelijk juridisch eigendom en economisch eigendom. Zodra de transportakte bij het Kadaster is ingeschreven gaat het juridische eigendom van een koophuis pas over op de nieuwe eigenaar. Bij economisch eigendom gaan de rechten en plichten over op de nieuwe eigenaar, mogelijk nog niet het goed zelf.

Op het moment van het overdragen van het eigendom bij de notaris, is de koper van het huis de nieuwe economische eigenaar. Juridisch gezien is de verkoper nog steeds eigenaar. Pas op het moment dat de transportakte is opgenomen in de registers bij het Kadaster is de koper ook de juridische eigenaar geworden.

ĉ
James Hendrik,
8 jul. 2015 03:14
Ċ
James Hendrik,
8 jul. 2015 03:14