Wat is de 5%-regeling?

Met de 5%-regeling kan er druk op de aannemer worden gelegd om een nieuwbouw zonder gebreken op te leveren. De laatste 5% van de aanneemsom wordt aan de notaris betaald en niet aan de aannemer. De aannemer krijgt dit laatste deel pas als zijn klus echt geklaard is.

Na de oplevering van een nieuwbouwhuis zullen er altijd nog gebreken geconstateerd worden. De aannemer moet deze nog verhelpen. De laatste 5% wordt pas aan de aannemer uitgekeerd op het moment dat de gebreken verholpen zijn. De uitbetaling vindt plaats drie maanden na de oplevering, op voorwaarde dat de problemen verholpen zijn.

De laatste 5% komt eigenlijk in depot bij de notaris tot dit bedrag wel uitbetaald kan worden.

Lukt het de aannemer niet om de gebreken binnen drie maanden te verhelpen? De notaris en de aannemer moeten in dat geval op de hoogte gesteld worden dat de laatste uitbetaling nog niet gaat plaatsvinden. Dit gebeurt met een aangetekende brief.

ĉ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:22
Ċ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:22