Wat is minderwerk?

Bij minderwerk gaat de aannemer in overleg snijden in de werkzaamheden die contractueel zijn vastgelegd. Minderwerk kan ontstaan doordat er bewust of onbewust werkzaamheden niet verricht worden. De aannemer zal minder kosten maken en dus minder in rekening brengen.

Voorbeelden van minderwerk zijn het casco opleveren van de keuken of de badkamer.

Vaak zijn de kosten voor meerwerk aanzienlijk hoger in vergelijking met de teruggave door minderwerk. Dit is deels te verklaren doordat de aannemer bij minderwerk wel de kosten heeft moeten maken voor het tekenen van het ontwerp, het bestellen van materialen en administratiekosten. Bij meerwerk moeten deze kosten juist nog extra gemaakt worden.

Soms wordt het verrekenen van meerwerk met minderwerk toegestaan. Vraag in een vroeg stadium al aan wat er mogelijk is aan minderwerk en wat de financiële verrekening inhoudt.ĉ
Jeroen Oversteegen,
30 mei 2015 14:22
Ċ
Jeroen Oversteegen,
30 mei 2015 14:22