Wat is maatschappelijk gebonden eigendom?

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) biedt consumenten de mogelijkheid om een sociale huurwoning te kopen. De koper wordt eigenaar van het huis, maar de woningcorporatie blijft grotendeels verantwoordelijk voor het onderhoud.

De regeling is bedoeld om doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Het MGE moet het kopen van een huis laagdrempeliger maken door scherpe verkoopprijzen te hanteren en door het onderhoud niet bij de eigenaren van het huis neer te leggen. Voor de woningcorporatie heeft deze constructie het voordeel dat er bij verkoop geld beschikbaar komt om te investeren in nieuwe projecten.

Het wordt Maatschappelijk Gebonden Eigendom genoemd, omdat de eigenaar (de koper)niet de mogelijkheid heeft om het huis op de vrije markt te verkopen. Als het huis verkocht moet worden zal de woningcorporatie het huis terugkopen. Vervolgens heeft de woningcorporatie wel de mogelijkheid om het huis te verkopen op de vrije markt. 

Bij verkoop van het huis aan de woningcorporatie wordt de winst of het verlies verdeeld tussen de voormalige eigenaar en de woningcorporatie. Een eventueel verlies wordt dus ook samen verdeeld. 

ĉ
Jeroen Oversteegen,
5 mei 2015 23:21
Ċ
Jeroen Oversteegen,
5 mei 2015 23:21