Wat houdt de Gedragscode Hypothecaire Financieringen in?

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) is van toepassing op iedere hypothecaire lening. Met de gedragscode moet voorkomen worden dat er te hoge hypotheken verstrekt worden. 
De consument moet beschermd worden tegen te hoge leningen en onjuiste informatie. 

In het verleden werd er bij het verstrekken van hypotheken vanuit gegaan dat de huizenprijzen blijven stijgen. 
Wij weten inmiddels dat de prijzen ook hard kunnen dalen. De gedragscode ziet erop toe dat er ook wordt gekeken naar de betaalbaarheid van de maandlasten in de toekomst. 
Overkreditering moet voorkomen worden.

In de gedragscode is onder andere vastgelegd dat alle hypotheekbanken met dezelfde woonquotes moeten werken. Dit is het percentage van het inkomen dat maximaal gebruikt mag worden aan woonlasten. 
De woonquotes zijn vastgesteld door het Nibud.

In de GHF wordt onder andere ook vastgelegd welke eisen er gesteld worden aan de informatievoorziening richting de klant. 
Offertes, voorwaarden en folders moeten begrijpelijk zijn en een compleet beeld scheppen.