Wat is bouwrente?

Met bouwrente wordt de rente bedoeld over de kosten van het bouwproject. De rente wordt berekend over de kosten die de aannemer in eerste instantie voorschiet.

De aannemer financiert de kosten van de bouw tot het moment van ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst. Over deze kosten wordt er een bouwrente in rekening gebracht. De rente over deze kosten zijn niet aftrekbaar van het inkomen, maar zijn wel mee te financieren in de hypotheek. Deze rentekosten kunnen verwerkt zijn in de aankoopprijs.

De kosten die betrekking hebben op de periode tussen de aankoop en de oplevering wordt ook wel bouwrente genoemd, maar deze lasten worden over het algemeen gedragen vanuit het bouwdepot. Eigenlijk kan dit dus niet gezien worden als bouwrente.

De betaalde hypotheekrente over de hypotheekschuld tijdens de bouw wordt niet gezien als bouwrente.
ĉ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:18
Ċ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:18