Wat is een bloot eigendom?

Er wordt gesproken over bloot eigendom als de eigenaar van een goed over het algemeen niet de directe beschikking over het goed heeft. 
Een ander heeft het (beperkt) zakelijk recht op het goed. 

Ouders kunnen bijvoorbeeld het bloot eigendom overdragen aan de kinderen en zelf in het huis blijven wonen.
De ouders hebben dan het vruchtgebruik. Het eigendom van het object is verkocht of geschonken aan de kinderen. 

ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:24
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:24