Betaal ik belasting over een schenking?

Een schenking is een overeenkomst waarbij iemand iets krijgt waar niets tegen over staat. Buiten de vrijstellingen om is hier schenkbelasting over verschuldigd. De hoogte van de schenkbelasting en de hoogte van de vrijstelling zijn afhankelijk van de band tussen de schenker en de ontvanger en de hoogte van het geschonken bedrag.

Voor een schenking geldt er een vrijstelling van €2.111 (2015) per jaar. Afhankelijk van de familieband tussen de schenker en de ontvanger, kan er een hogere vrijstelling gelden. De Belastingdienst past de volgende vrijstellingen toe bij schenkingen aan kinderen of kleinkinderen:
  • Schenkingen aan kinderen – vrijstelling €5.277 per jaar
  • Verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar – vrijstelling (eenmalig): €25.322
  • Als de verhoogde vrijstelling wordt gebruikt voor aankoop woning of voor studie – vrijstelling (eenmalig): €52.752
  • Schenkingen aan kleinkinderen – vrijstelling ook €2.111

Tarieven schenkbelasting
Er is een percentage aan belasting over het geschonken bedrag verschuldigd. De vrijstelling mag wel eerst verrekend worden. De hoogte van het tarief verschilt per ontvanger en is afhankelijk van de hoogte van het geschonken bedrag minus de vrijstelling. Dit tarief geldt overigens ook voor erfbelasting (verkrijgingen uit een nalatenschap).

 Hoogte schenking 2015
 Kinderen, echtgenoot 
en partner
 Kleinkinderen Overige verkrijgers
 €0 tot €121.296 10% 18% 30%
 Meer dan €121.296 20% 36% 40%

Voorbeeld:
Zoon (30 jaar) ontvangt dit jaar van zijn vader een schenking van €150.000. Hoeveel schenkbelasting is hierover verschuldigd? Het geld wordt gebruikt om een huis te kopen en hij heeft niet eerder een schenking ontvangen.

€150.000 - €52.752 (verhoogde vrijstelling) = €97.248.
Dit bedrag wordt belast met 10% schenkbelasting, want alleen als een resterend bedrag boven €121.296 uit zou komen werd het meerdere tegen 20% belast.

In de periode tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 kon er onder voorwaarden een verhoogde schenking worden verricht tot €100.000. Dit bedrag moest wel besteed worden om een huis te kopen, te verbouwen of om een hypotheekschuld af te lossen. Ook kon het gebruikt worden voor afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

ĉ
Jeroen Oversteegen,
30 mei 2015 14:24
Ċ
Jeroen Oversteegen,
30 mei 2015 14:25