Is het zo dat elke hypotheek onder de €290.000 met NHG kan worden afgesloten?

Sinds 1 juli 2015 kun je maximaal €245.000 onder de condities van NHG lenen. Dit bedrag is inclusief mee te financieren bijkomende kosten, zoals advieskosten, overdrachtsbelasting en notariskosten. De koopsom van het huis mag maximaal €231.132 bedragen. Dit is eventueel inclusief verbouwingskosten. Bij het kopen van een nieuwbouwhuis is dit ook de maximale koop- aanneemsom inclusief meerwerk.

Bij het kopen van een huis met een koopsom van bijvoorbeeld €235.000, kan er dus geen NHG verkregen worden. 

Per 1 juli 2016 wordt de maximale lening binnen de NHG verder verlaagd. Vóór 1 juli 2015 bedroeg de grens nog €265.000, per 1 juli 2016 wordt de grens verlaagd naar €225.000.

Een huis kopen binnen de grenzen van de NHG geeft recht op een hoge korting op de hypotheekrente. Dit wordt veroorzaakt doordat  de bank meer zekerheden heeft. Restschulden worden in bepaalde gevallen overgenomen door de NHG. Eenmalig zijn er wel kosten verschuldigd van 1% over het hypotheekbedrag.

Ook bij het oversluiten is NHG mogelijk.

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 05:10
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 05:10