Wat zijn kosten koper (k.k.)?

Een huis wordt verkocht onder de condities k.k. (kosten koper), of v.o.n (vrij op naam). Deze termen hebben betrekking op wie de kosten van de overdracht moet betalen. Bij k.k. betaalt de koper, bij v.o.n. de verkopende partij.

Deze condities hebben betrekking op de volgende kosten:
  • Overdrachtsbelasting (2 %)
  • Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
  • Kadasterkosten voor de inschrijving in de registers
Voor de condities k.k. wordt meestal gekozen bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw wordt er meestal gekozen voor v.o.n.

Er zijn meer kosten waar de koper rekening mee moet houden
Kopers van een huis onder de condities v.o.n. moeten zelf nog wel de notariskosten voor de hypotheekakte betalen. Daarnaast zijn er nog meerdere kosten die toch voor de kopers zijn. Ook bij het kopen v.o.n. Voorbeelden van bijkomende kosten:
  • Makelaarskosten (aankoopmakelaar)
  • Kosten NHG
  • Bouwtechnische keuring
  • Taxatiekosten
  • Advies- en bemiddelingskosten
Zijn bijkomende kosten voor het kopen van een huis mee te financieren?
Ja, maar slechts beperkt. In 2015 mag er maximaal een hypotheek verstrekt worden van 103% van de marktwaarde van het huis. Dit percentage zakt in 2016 naar 102% en in 2017 naar 101%. Vanaf 2018 zijn bijkomende kosten niet meer mee te financieren.

ĉ
Jeroen Oversteegen,
5 mei 2015 23:24
Ċ
Jeroen Oversteegen,
5 mei 2015 23:24