Is erfpacht aftrekbaar?

Bij erfpacht is de eigenaar van het huis niet de eigenaar van de grond waar het huis op staat. De grond is in bruikleen. De jaarlijks of maandelijks te betalen erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar. Het afkopen van erfpacht is niet aftrekbaar. Indien deze kosten worden gefinancierd, is de betaalde rente over deze schuld wel fiscaal aftrekbaar.

De hoogte van de te betalen erfpachtcanon staat niet voor altijd vast. Het is namelijk voor een bepaald aantal jaren vastgelegd. Na het aflopen van de erfpachtperiode kan de erfpachtcanon door de particuliere eigenaar of de gemeente sterk verhoogd worden. 

Erfpacht kan voor tientallen jaren in één keer worden afgekocht. Op deze manier kan een sterke verhoging van het erfpachtcanon worden voorkomen.

Huizen met erfpacht met nog een korte resterende erfpachtperiode zijn moeilijker te verkopen.

ĉ
James Hendrik,
8 jul. 2015 02:37
Ċ
James Hendrik,
8 jul. 2015 02:37