Wat is euribor?

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Dit is de rente waar tegen een groot aantal Europese banken bereid is om leningen te verstrekken. 
Elke werkdag om 11.00 uur wordt de Euribor rente bekend gemaakt. Er zijn acht verschillende Euribor tarieven voor verschillende looptijden.

De hoogte van de Euribor tarieven hangt onder andere af van de economische omstandigheden en de inflatie. Deze rente wordt gebruikt voor het bepalen van de rente voor afgeleide producten, zoals hypotheken en spaarrentes. 
Een stijging van de Euribor tarieven maakt een stijging van de hypotheekrente waarschijnlijk.

De variabele hypotheekrente beweegt sterk mee met de Euribor rente. Er kan zelfs sprake zijn van een direct verband tussen de variabele hypotheekrente en de Euribor rente. 
Er geldt bijvoorbeeld de Euribor rente + 1%.

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:54
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:54