Wat is de woonlastenfaciliteit?

Een woonlastenverzekering keert uit bij een daling van het inkomen door onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Met de uitkering uit de verzekering kunnen de woonlasten tijdelijk geheel of gedeeltelijk gedragen worden. 
Voor deze verzekering betaal je een maandelijkse premie, of de verschuldigde premie is in één keer voldaan door betaling van een koopsom.

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt er verder gekeken dan alleen naar het verstrekken van de geldlening. De woonlasten moeten ook nog betaalbaar zijn bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 
In dat geval gaat het inkomen namelijk sterk dalen. Deze risico’s moeten meegenomen worden in het adviesgesprek met de hypotheekadviseur.

Arbeidsongeschiktheid
Werknemers kunnen aanspraak maken op een uitkering uit de WIA. Zelfstandigen moeten een beroep doen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een maandelijkse uitkering. De WIA is in veel gevallen slechts een basisvoorziening. Het inkomen kan dermate sterk dalen, dat de woonlasten niet meer te betalen zijn. Een woonlastenverzekering kan uitkomst bieden. Je moet een woonlastenverzekering afsluiten met zo weinig mogelijk uitsluitingen. De polisvoorwaarden zijn vaak moeilijk te doorgronden. Laat je hierin goed adviseren, want er zijn kwalitatief zeer grote verschillen tussen de verzekeraars.

Werkloosheid
Bij werkloosheid dalen inkomsten sterk. In de eerste paar maanden heb je recht op een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Na twee maanden zakt de uitkering naar 70%. Voor werknemers met een hoog inkomen, kunnen de financiële gevolgen nog groter zijn. In de WW zit namelijk een maximum loon ingebouwd. Over het meerdere krijg je geen WW. Ook wat betreft de dekking van de woonlastenverzekering bij werkloosheid zijn er grote verschillen.

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 05:16
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 05:16