Wat is aanpasbaar bouwen?

Het aanpasbaar bouwen wil zeggen dat er bij de bouw van een huis al wordt nagedacht over aanpassingen. Het huis wordt bijvoorbeeld geschikt gemaakt voor een uitbouw. Het voordeel hiervan is dat er tegen lagere kosten een noodzakelijke aanpassing aan het huis doorgevoerd kan worden.

Stel, een man en vrouw tegen pensioengerechtigde leeftijd kopen een nieuwbouwwoning. Zij zullen bij het kiezen van een huis rekening houden met de wensen op latere leeftijd. Zij hebben er baat bij om een huis te kopen waarin eenvoudig op de begane vloer een extra slaapkamer te realiseren is. Mocht één van beide niet meer de trap op kunnen, dan kunnen ze op de begane vloer een slaapkamer realiseren.

Huizen die aanpasbaar zijn zullen gemiddeld beter in de markt liggen. Ze zijn namelijk geschikt voor een grotere doelgroep.ĉ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:17
Ċ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:17