Wat is een authentieke akte?

Dit is een door een notaris of een andere openbaar ambtenaar opgemaakte en gewaarmerkte akte. Een dergelijke akte is verplicht bij het vestigen van een hypotheek op een onroerende zaak.
Een onderhandse akte is het tegenovergestelde van een authentieke akte. Deze is door de contractpartijen zelf opgesteld. In vergelijking met een onderhandse akte biedt een authentieke akte meer zekerheden. De notaris heeft namelijk verklaart dat het document echt is en het document kan achteraf niet gewijzigd worden. De contractpartijen zijn vooraf door de notaris geïdentificeerd. 

Het is mogelijk om een onderhandse akte door de notaris te laten registreren.
De notaris verklaart dat de contractpartijen de inhoud van de authentieke akte hebben begrepen. Op deze manier kan voorkomen worden dat er later verwarring bestaat over de inhoud

ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:13
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:13