Wat houdt de levensloopregeling in?

In de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van het brutosalaris sparen. Hiermee kan een periode van onbetaald verlof gespaard worden. De regeling is per 2012 afgeschaft. Voor actieve deelnemers is er een overgangsregeling ingesteld. Op voorwaarde dat er op 31 december 2011 minimaal €3.000 op de rekening stond, kan er doorgespaard worden tot 2022.

Het kapitaal kan niet gebruikt worden ter aanvulling op het pensioen. Voor de volgende vormen van verlof kan er onder andere gespaard worden:
  • ouderschapsverlof
  • langdurend zorgverlof
  • sabbatical leave
  • verlof voor studie
  • verlof voorafgaand aan het pensioen;

De levensloopregeling werd gezien als vervanger van de spaarloonregeling. De levensloopregeling is geen groot succes geworden doordat het fiscaal voordeel maar minimaal was.

Er geldt een 80%-regeling in 2015. Als het opgespaarde bedrag in 2015 in één keer wordt opgenomen, zal slechts 80% van het bedrag belast worden. Er zit namelijk nog een fiscale claim op het opgebouwde bedrag.

ĉ
James Hendrik,
8 jul. 2015 02:48
Ċ
James Hendrik,
8 jul. 2015 02:49