Is de premie voor de levensverzekering aftrekbaar?

In vóór 2013 afgesloten hypotheken is er vaak voor gekozen om de aflossing van de hypotheekschuld door te schuiven naar de einddatum. Door middel van een kapitaalverzekering werd het benodigde kapitaal bijeen gebracht. De premie voor deze verzekering is niet aftrekbaar van het inkomen. Hetzelfde geldt voor de overlijdensrisicoverzekering.

Onder voorwaarden is de betaalde premie voor een lijfrenteverzekering aftrekbaar van het inkomen. Een voorwaarde is wel dat er een aantoonbaar pensioentekort is. Vanaf de pensioendatum kan met het opgebouwde kapitaal een periodieke uitkering worden aangekocht. De inleg voor een bankspaar lijfrente is ook aftrekbaar van het inkomen.