Wat is aanschrijving?

Een gemeente kan een huiseigenaar met een aanschrijving verplichten om bepaalde maatregelen aan het huis te treffen. Dit zal vaak verband houden met achterstallig onderhoud, het afbreken van illegale bouwwerken of een verplichting om grond te saneren.

In de aanschrijving staat omschreven wat er van de huiseigenaren wordt verwacht. Met de aanschrijving kan er een verplichting worden opgelegd. De gemeente heeft in uiterste gevallen ook het recht om zelf verbeteringen door te voeren zonder een aanschrijving.

Als het gestelde in een aanschrijving niet wordt uitgevoerd, heeft de gemeente de mogelijkheid om het zelf te doen. Dit wordt bestuursdwang genoemd. De huiseigenaren moeten vervolgens wel de door de gemeente gemaakte kosten vergoeden.

ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 01:18
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 01:18