Wat is de acceptatie van een hypotheekofferte?

Bij het verstrekken van een hypotheekofferte legt de bank een voorstel neer.
Door het ondertekenen van de offerte geef je aan dat je akkoord gaat met het voorstel van de bank. Zodra de voorbehouden in de overeenkomst opgeheven zijn, is de hypotheekofferte definitief.

In principe kunnen de partijen die een overeenkomst gesloten hebben niet meer eenzijdig onder het contract uit. In de meeste gevallen is het toch mogelijk voor consumenten om nog onder het contract uit te komen.
De bank kan een boetebepaling in de offerte hebben opgenomen. Ondanks dat zijn er vaak toch nog wel mogelijkheden om kosteloos onder het contract uit te kunnen. 

De coulantheid van de bank zal ook afhangen van de reden voor het opheffen van de overeenkomst.

Als je bank al kosten heeft gemaakt , kunnen deze verhaald worden op de contractant.

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 03:30
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 03:30