Wat is een offertetermijn?

In een hypotheekofferte wordt een geldigheidstermijn gesteld. Zodra de datum verstreken is, zal de offerte niet meer rechtsgeldig zijn.
Doorgaans is een hypotheekofferte drie maanden geldig. In overleg met de bank kan de geldigheid verlengd worden. 

In een hypotheekofferte staan twee data, namelijk de offertedatum en de uiterste passeerdatum van de hypotheek. 
Vervolgens staat er in de offerte genoemd hoe lang de offerte geldig is na de offertedatum. 

Verlenging is vaak mogelijk, maar dit moet wel expliciet gebeuren door de bank. Er kunnen kosten in rekening gebracht worden voor het verlengen van de hypotheekofferte.

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:39
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:39