Wat is NHG?

De afkorting NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Het is een vangnet voor het geval huiseigenaren door bepaalde veranderingen in hun leven de hypotheeklasten niet meer kunnen dragen. 
Hierdoor moet het huis verkocht worden. De eventuele restschulden kunnen door de NHG worden kwijtgescholden. 
De NHG kan tegen betaling van 1% van de koopsom van het huis aan een hypotheek gekoppeld worden. Door deze extra zekerheid geeft de bank een rentekorting.

De NHG gaat restschulden overnemen als het huis verkocht moet worden door betalingsproblemen veroorzaakt door:
Verbreken van de relatie / echtscheiding
Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid
Overlijden van de partner

Binnen de NHG wordt gestreefd naar woningbehoud. Er wordt een inkomens- en vermogenstoets (IV toets) uitgevoerd om te bepalen of de woonlasten inderdaad niet meer te dragen zijn door de veranderende situatie.

Voorwaarden voor het verkrijgen van NHG
Het vestigen van NHG op de hypotheek is in het belang van de bank en van de huiseigenaren. Omdat het gaat om grote financiële belangen worden er wel een aantal beperkingen/voorwaarden gesteld. Het gaat om de volgende:
De maximale hypotheek bedraagt €245.000
De maximale koopsom bedraagt €231.132 (voor bestaande bouw en nieuwbouw)
De waarde van het huis blijkt uit een taxatierapport
Boven 80% van de marktwaarde wordt een overlijdensrisicoverzekering voor afgesloten
Er wordt voldaan aan de inkomenseisen binnen de NHG

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 05:20
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 05:20