Wat is meerwerk?

Onder meerwerk verstaan we de extra werkzaamheden die de aannemer moet verrichten bovenop de werkzaamheden die contractueel zijn vastgelegd.

Het gaat om werkzaamheden die niet zijn afgesproken, maar die wel verricht moeten worden. De term meerwerk wordt vaak gebruikt voor extra wensen bij nieuwbouw. Voor een standaard huis wordt een vaste prijs gehanteerd, voor extra opties moet er betaald worden.

Bij nieuwbouw biedt de aannemer een lijst aan met meerwerk. Het zijn vrijwillige opties die aanvullend kunnen worden afgenomen. Het kan gaan om een volledig andere keuken, maar ook een extra wandcontactdoos of een andere soort wandtegel in de badkamer.

Aannemers hanteren vaak hoge bedragen voor meerwerk. Dit komt doordat ze niet hoeven te vrezen voor concurrerende bedrijven en door hogere kosten. 

De aannemer maakt over het algemeen een offerte voor het meerwerk. Hier zal voor getekend moeten worden. Het is namelijk een aanvulling op de eerder gesloten contracten. Mondeling overeengekomen meerwerk is wel rechtsgeldig. Door het vast te leggen kan er geen discussie over ontstaan. 

ĉ
Jeroen Oversteegen,
30 mei 2015 14:20
Ċ
Jeroen Oversteegen,
30 mei 2015 14:20