Is de hypotheekrente over de hypotheek die ik gebruik om de tuin op te knappen aftrekbaar?

De rente betaald over schulden ter verwerving of verbetering van de eigen woning is aftrekbaar van het inkomen. Hetzelfde geldt voor een lening voor het aanleggen of het veranderen van de tuin. Ook de rente over schulden om een stuk grond te kopen is aftrekbaar.

Een tweede hypotheek afsluiten om met het geleende bedrag een tuin aan te leggen zal de bank wel voorwaarden aan verbinden. Het bedrag zal door de bank in een depot gestort worden. De rekeningen voor het aanleggen van de tuin kunnen rechtstreeks vanuit het depot worden voldaan.

Ook bij het kiezen van een financiering in de vorm van een persoonlijke lening zijn de rentelasten aftrekbaar. De rente over een doorlopend krediet is niet aftrekbaar. Deze voldoet namelijk niet aan de eisen om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. De schuld moet namelijk minimaal op basis van een annuïtaire aflossing terugbetaald worden. Dit is niet het geval bij een doorlopend krediet.