Wat is een bezwaard eigendom?

Hiervan is sprake als een eigendom belast is met een aanspraak. 
Bijvoorbeeld een huis waar een hypotheek op rust of een levensverzekering die verpand is.

De eigenaar kan niet vrij beschikken over een eigendom dat bezwaard is. Een aan de hypotheek verpande levensverzekering kan bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de bank worden afgekocht. 
De bank zou eerst toestemming moeten geven.

ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:17
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:17