Wat is een koop- / aannemingsovereenkomst?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning wordt de koopovereenkomst vaak gecombineerd met de aannemingsovereenkomst. In de koopovereenkomst worden de afspraken over de aankoop vastgelegd. De aannemingsovereenkomst is vaak noodzakelijk omdat er een overeenkomst met betrekking tot de bouw moet worden gesloten. Hierin worden de bouwafspraken vastgelegd.

Bij het opstellen van de koop- / aannemingsovereenkomst wordt er vaak gebruik gemaakt van een modelovereenkomst. Alleen de ontbindende voorwaarden en de specifieke gegevens van de bouw moeten nog toegevoegd worden. 

Er kunnen bijzondere bepalingen in de aannemingsovereenkomst worden opgenomen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een verplichte kleur van de kozijnen of het soort hek dat geplaatst mag worden. Bepaalde verplichtingen kunnen afgedwongen worden met een boetebepaling.

De overeenkomsten zijn vaak standaard, maar toch is het verstandig om ze zorgvuldig door te lezen. Door het ondertekenen van de overeenkomst zit je vast aan het gestelde in het contract.

ĉ
Jeroen Oversteegen,
24 mei 2015 14:55
Ċ
Jeroen Oversteegen,
24 mei 2015 14:55