Ben ik afsluitprovisie verschuldigd bij het afsluiten van een hypotheek?

Tot 2013 brachten geldverstrekkers een afsluitprovisie in rekening bij het afsluiten van een hypotheek. Tegenwoordig is dat niet meer toegestaan. De adviseur moet de kosten voor zijn diensten nu rechtstreeks bij de klant in rekening brengen.

Het provisieverbod is ingesteld ter bescherming van de consument. De hypotheekadviseur moet namelijk kiezen voor de beste financiële oplossing. Door het verstrekken van een provisie zal een onafhankelijke adviseur eerder geneigd zijn om ook de eigen belangen mee te laten wegen.

De adviseur moet vooraf duidelijk maken welke kosten de klant kan verwachten en wat er van de adviseur verwacht mag worden. Door de advies- en bemiddelingskosten op deze manier inzichtelijk te maken kan de klant ook eenvoudiger kosten met elkaar vergelijken.

De advies- en bemiddelingskosten die in de plaats zijn gekomen van de afsluitprovisie zijn aftrekbaar van het inkomen. De kosten zijn mee te financieren in de hypotheek.

ĉ
James Hendrik,
8 jul. 2015 01:47
Ċ
James Hendrik,
8 jul. 2015 01:48