Wat is een effectenhypotheek?

De (gedeeltelijke) aflossing wordt doorgeschoven naar de einddatum van de hypotheek. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van beleggingsresultaten. Bij een effectenhypotheek wordt er een effectenrekening gekoppeld aan de lening. Het doel is om met de investering plus het rendement de hypotheek af te lossen op de einddatum.

Het verschil met een beleggingsverzekering is het feit dat er aan een effectenhypotheek een los effectendepot wordt gekoppeld. In de beleggingsverzekering zitten gemiddeld hogere kosten verwerkt, ook maakt een overlijdensrisicoverzekering vaak onderdeel uit van de polis. 

Een kenmerk van de effectenhypotheek is dat de inleg in het effectendepot vaak gefinancierd is binnen de hypotheek. Uiteraard is de betaalde hypotheekrente over dat deel niet aftrekbaar. 

Sinds 1 januari 2013 kan deze hypotheekvorm niet meer worden gekozen voor nieuw gesloten hypotheken. Deze hypotheekvorm geeft namelijk geen recht op hypotheekrenteaftrek. 

Voordelen van de effectenhypotheek
  • De fiscale voordelen blijven maximaal gedurende de looptijd
  • Eventueel minder fiscale regels in vergelijking met de beleggingshypotheek
  • Lagere kosten in vergelijking met de beleggingshypotheek
Nadelen van de effectenhypotheek
  • Geen gegarandeerde aflossing van de hypotheekschuld
  • Bij het meefinancieren van de effecten wordt er extra risico gelopen
  • Er moet een separate overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten
  • De waarde van de effecten telt mee voor de heffing over box 3

ĉ
Jeroen Oversteegen,
11 mei 2015 14:02
Ċ
Jeroen Oversteegen,
11 mei 2015 14:02