Wat is een splitsingsakte?

De splitsing van een gebouwencomplex moet worden vastgelegd in een splitsingsakte. Het is een notariële akte waaruit blijkt hoe het complex gesplitst is.
Ook staat hierin vastgelegd wat de rechten en de plichten zijn van de appartementseigenaren. Ook geeft de akte inzicht in welk deel van de lasten iedere appartementseigenaar moet dragen.

Er is een onderverdeling te maken in privé-gedeelten en gemeenschappelijke delen. De gezamenlijke appartementseigenaren bezitten het gebouwencomplex.
De splitsingstekening maakt vaak een onderdeel uit van de splitsingsakte. Hierop zijn de grenzen tussen de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten duidelijk aangegeven.ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:35
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:35