Wat is afsluitprovisie?

De afsluitprovisie die de adviseur vroeger ontving voor zijn bemoeienis is niet meer toegestaan. 
In het verleden kreeg de adviseur een afsluitprovisie rechtstreeks van de bank of de verzekeraar. De adviseur moet de kosten voor het adviseren en het bemiddelen nu rechtstreeks bij de klant in rekening brengen.

Afsluitprovisie moet niet verward worden met afsluitkosten die banken nog gewoon in rekening brengen.

Sinds 2013 geldt er een provisieverbod. Voor bepaalde complexe producten (zoals de hypotheek) en impactvolle producten (zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) mag er geen vergoeding voor de adviseur meer verrekend zijn in de premie van het product. 
Ter bevordering van de transparantie en onderlinge concurrentie moeten deze kosten nu separaat bij de klant in rekening gebracht worden. 

Voordelen provisieverbod:
De adviseur heeft geen eigen belang bij bepaalde verzekeraars of banken
Kosten in de producten zijn verlaagd
Concurrentie wordt aangewakkerd
Schept duidelijkheid en transparantie

Nadelen provisieverbod:
Financieel advies lijkt voor de consument duurder 
Second opinion wordt ontmoedigd
Kosten voor bepaalde producten onredelijk hoog
Er wordt vooral gelet op de uurprijs van een adviseur

ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 03:32
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 03:31