Wat is een arbitraal beding?

Door een arbitraal beding in een contract op te nemen, spreken partijen af dat onderlinge geschillen niet voorgelegd worden aan een rechter, maar aan een arbitrage. 

Hiervoor kan een geschillencommissie worden ingeschakeld of een mediator.

Op deze manier kunnen de kosten lager worden gehouden en kunnen kwesties eerder uit de wereld worden geholpen. Een arbitraal beding sluit de weg naar de rechter uit. 

ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 01:33
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 01:33
Comments