Wat is een aanbesteding?

Bij een aanbesteding geeft een opdrachtgever een opdracht vrij met verdere specificaties. Potentiële opdrachtnemers kunnen vervolgens een offerte indienen.

Tot een vastgesteld tijdstip hebben bedrijven de mogelijkheid om te offreren. Het geven van de opdracht aan een van de offrerende bedrijven wordt gunning genoemd.

Het aanbesteden van opdrachten heeft als doel om concurrenten tegen elkaar op te laten bieden. Alle bedrijven die meebieden hebben gelijke kansen.
ĉ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:25
Ċ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:25