Moet ik een vast contract hebben om een hypotheek af te kunnen sluiten?

Werkgevers geven nauwelijks nog vaste contracten aan werknemers, toch blijven hypotheekbanken uitgaan van een vaste arbeidsovereenkomst voor het verstrekken van een hypotheek. 
Een tijdelijk contract hoeft geen probleem te zijn. De bank zal wel een intentieverklaring vragen waaruit blijkt dat het de bedoeling is om het tijdelijk contract om te zetten naar een vast contract.

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een intentieverklaring zal de bank het inkomen volledig mee kunnen tellen.

In de intentieverklaring komt te staan: “Bij gelijkblijvend functioneren en als de bedrijfsomstandigheden het toelaten, wordt het tijdelijk contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd”. 
Door het afgeven van deze verklaring kan de werkgever niet verplicht worden om ook daadwerkelijk een vast contract te geven.

Banken kunnen ook genoegen nemen met jaaropgaven die betrekking hebben op de afgelopen drie jaren. 
Het gemiddelde inkomen moet wel voldoende zijn om de hypotheek te kunnen verstrekken.