Wat is een werkgeversverklaring?

In een werkgeversverklaring geeft de werkgever een weergave van het inkomen van de werknemer. De werkgever geeft aan dat de inkomensgegevens in de verklaring kloppen, door het te ondertekenen. 
Voor de bank is dit een extra bewijs dat de gegevens op de salarisstrook kloppen. Een werkgeversverklaring zal altijd naar gevraagd worden bij het aanvragen van een hypotheek.

Aan werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst zal er gevraagd worden om een intentieverklaring. 
Hieruit blijkt dat bij gelijkblijvend functioneren en als de bedrijfsomstandigheden het toelaten, het tijdelijk contract wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:51
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:51