Wat is een taxatierapport?

Bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek zal de bank een taxatierapport verlangen. Een taxateur gaat het huis inschatten op de waarde in het economische verkeer. 
Bij het kopen van een huis moet het taxatierapport uitwijzen dat het huis voldoende waard is om de gevraagde hypotheek te kunnen verstrekken. 

In het taxatierapport wordt de vrije verkoopwaarde ingeschat en de hoogte van de executiewaarde. 
De executiewaarde wil zeggen, het bedrag dat het huis vermoedelijk gaat opleveren bij een gedwongen verkoop.

De hoogte van de waarde wordt mede afgesteld op de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in dezelfde omgeving.

Niet alle taxateurs worden door de banken geaccepteerd. Overleg met de bank of de adviseur wie mag worden ingeschakeld voor de taxatie. 
De taxateur mag in ieder geval niet betrokken zijn bij de transactie.

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:48
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:49