Wat is een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijven in principe in dienst tot pensionering.De werkgever heeft onder normale omstandigheden niet de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Sinds 1 juli 2015 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Wet Werk en Zekerheid, die ook van invloed zijn voor werknemers met een vast contract. De wijzigingen hebben betrekking op het verbeteren van de positie van werknemers met een tijdelijk contract. De positie van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt juist verslechterd. 

De transitievergoeding neemt de plaats in van de kantonrechtersformule. Aan de hand van een vergelijkbare formule wordt de ontslagvergoeding berekend, maar de transitievergoeding valt veel lager uit voor werknemers in vergelijking met de kantonrechtersformule. 
  • De vergoeding bedraagt maximaal €75.000.
  • Vanaf 1 januari 2016 wordt de WW versoberd. 
  • De maximale duur voor een WW-uitkering wordt stapsgewijs verlaagd naar 24 maanden.
  • Vanaf 1 juli 2015 is de WW ook al versoberd. 
  • Na een half jaar moet de werkzoekende op alle beschikbare banen solliciteren. 
  • Alle arbeid wordt als passend gezien na een half jaar. 
  • Tot 1 juli 2015 was dat pas het geval na één jaar.

Voor meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid: Rijksoverheid.

Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 01:31