Mijn rentevast periode loopt af! En nu?

Bij het bereiken van de einddatum van de rentevast periode, is de geldverstrekker verplicht om minimaal drie maanden voor het aflopen van de rentevast periode een nieuw rentevoorstel te sturen. 
Er kan gekozen worden voor een nieuwe rentevast periode of de hypotheek kan per de vervaldatum boetevrij worden overgesloten naar een andere geldverstrekker.

Afhankelijk van de hoogte van de geoffreerde hypotheekrentes voor de verschillende rentevast periodes, kan het uit om de hypotheek over te sluiten. 
Er kan vaak bespaard worden door de grote renteverschillen tussen de diverse geldverstrekkers.

In hoeverre het slim is om de hypotheek over te sluiten is afhankelijk van meerdere factoren.
Ga in gesprek met je hypotheekadviseur om de voor- en nadelen af te wegen.

ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:55
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:55