Betaalt NHG mijn hypotheek af als ik een restschuld overhoud?

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om een restschuld af te wentelen op de NHG. 
De onvermijdelijke verkoop moet veroorzaakt zijn door relatiebeëindiging, arbeidsongeschiktheid, niet verwijtbare werkloosheid of overlijden van de partner. 
Bij verkoop van het huis met een restschuld, kan de geldverstrekker een verliesdeclaratie indienen bij NHG.

Aan de hand van de volgende criteria wordt bepaald of de kwijtschelding verleend gaat worden:
Er is sprake van een verandering in de vorm van relatiebeëindiging, arbeidsongeschiktheid, niet verwijtbare werkloosheid of overlijden van de partner
Hierdoor is er een financiële noodzaak ontstaan om het huis te verkopen
De geldnemer heeft volledig meegewerkt 

Er wordt een inkomens- en vermogenstoets uitgevoerd om te bepalen in hoeverre één van de huiseigenaren in staat moet zijn om de hypotheeklasten te dragen. 

Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud kan ervoor zorgen dat er geen kwijtschelding volgt. Dit kan namelijk betiteld worden als het niet volledig meewerken. 

Kwijtschelding wordt geregistreerd bij het BKR. Na kwijtschelding blijft er 5 jaar een codering in staan waaruit blijkt dat er een aanspraak is gemaakt op de NHG.