Wat is een hypotheekofferte?

Een hypotheekofferte kan gezien worden als een voorstel van de geldverstrekker. Bij het ondertekenen en terugsturen van de hypotheekofferte ontstaat er een overeenkomst. 

Een te ondertekenen hypotheekofferte moet je eerst goed controleren. Door te ondertekenen ga je namelijk akkoord met het gestelde in de offerte.
 Let vooral op de volgende aandachtspunten:
Komt de offerte overeen met hetgeen met de adviseur of bank is afgesproken?
Tot wanneer is de offerte geldig?
Wat zijn de kosten die je moet betalen bij het annuleren van de getekende overeenkomst?
Kloppen de feiten? Juiste rentevastperiode en rentepercentage?
Welke voorwaarden worden er gesteld in de offerte?
 
Bij twijfel moet je contact opnemen met de adviseur of de bank. Durf te vragen als je iets niet begrijpt. 
Je kunt voor het ondertekenen van de offerte een afspraak met de adviseur inplannen om het geheel nog even weer door te spreken. 

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:34
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:34