Wat is een beleggingsprofiel?

Voordat je gaat beleggen, moet er eerst worden vastgesteld wat je beleggingsprofiel is. Er moet namelijk eerst worden vastgesteld wat voor soort belegger je bent, voordat er belegd kan worden. 
Het profiel is onder andere afhankelijk van het beleggingsdoel en de beleggingshorizon, maar je financiële positie en je ervaring en kennis wegen ook zwaar mee.

Het beleggingsprofiel wordt bepaald aan de hand van een aantal vragen. Deze vragen hebben onder andere betrekking op de volgende onderwerpen:
Beleggingsprofiel
Beleggingshorizon
Risicobeleving en risicobereidheid
Financiële positie
Kennis en ervaring

Financiële instellingen kunnen hun eigen profielen samenstellen. De AFM geeft handvaten door drie standaard profielen te formuleren. Het gaat om de volgende:
Een defensief profiel hoort bij een beleggingsportefeuille met een laag risico.
Een neutraal profiel hoort bij een beleggingsportefeuille met een gemiddeld risico 
Een offensief profiel hoort bij een beleggingsportefeuille met een hoog risico.


ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:32
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:32