Is mijn woning verzekerd tijdens de bouw?

Een nog niet opgeleverd nieuwbouwwoning is officieel nog niet overgedragen op de koper van het huis. Schade ontstaan tijdens de bouw is niet te verzekeren door de aanstaande eigenaar. De aannemer kan hier een zogenaamde CAR-verzekering (Construction-All-Risk) voor afsluiten. Voor een beperkt aantal schade-oorzaken bestaat er dekking in deze verzekering. De koper van het huis moet het huis na oplevering wel verzekerd hebben in de vorm van een opstalverzekering.

Ook na de oplevering kunnen er lastige situaties ontstaan. In de opstalverzekering kan bijvoorbeeld zijn opgenomen dat er een beperkte dekking bestaat bij leegstand. De verzekerde moet hierover in gesprek met de verzekeraar om te voorkomen dat er direct na de oplevering geen volledige dekking bestaat.

Bij leegstand kan in de polisvoorwaarden geregeld zijn dat er bijvoorbeeld geen dekking bestaat bij inbraak.

Ook bij een verbouwing is het goed opletten. Schade door de verbouwing zal in de meeste gevallen niet verzekerd zijn op de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Vraag bij de aannemer na of hij een CAR-verzekering heeft afgesloten. Dit in verband met de schade die veroorzaakt kan worden aan het huis of de inboedel.
ĉ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:13
Ċ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:13