Wat is depotrente?

Bij het kopen van een nog te bouwen nieuwbouwwoning, moeten er in verschillende fasen betalingen verricht worden. De betalingen gebeuren vanuit een bouwdepot. Dit depotbedrag is een beschikbaar hypotheekbedrag dat nog niet is opgenomen. Over dit bedrag betaal je al hypotheekrente. Omdat het geld nog niet is opgenomen, krijg je een rentevergoeding in de vorm van een depotrente.

In de ideale situatie is de depotrente gelijk aan de te betalen hypotheekrente. In dat geval is er alleen hypotheekrente verschuldigd over het opgenomen bedrag.

Bij het vorderden van de bouw neemt het saldo in het bouwdepot af en zullen de te ontvangen euro’s aan depotrente ook steeds minder worden
ĉ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:24
Ċ
Jeroen Oversteegen,
17 mei 2015 10:24