Wat is fiscaal geruisloos voortzetten van een polis?

Het fiscaal geruisloos voortzetten wil zeggen dat je kapitaal uit een kapitaalverzekering over gaat zetten naar een andere verzekering of een bankspaarrekening. 
De nieuwe polis of rekening wordt fiscaal gezien als een voortzetting van de oude polis. 

Er moet wel aan voorwaarden worden voldaan om kapitaal geruisloos over te kunnen zetten. 
Het bedrag mag bijvoorbeeld niet uitgekeerd worden aan de verzekeringsnemer of de begunstigde. Doe de overdracht in overleg met de adviseur.

Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kapitaal uit een aan de hypotheek gekoppelde verzekering over te dragen naar een bankspaarrekening. 
Als hierbij aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de Belastingdienst deze handeling niet zien als een afkoop.

Door fiscaal geruisloos voort te zetten kan voorkomen worden dat de Belastingdienst een heffing in gaat houden op de uitkering. 
Ook kan hierdoor voorkomen worden dat het kapitaal in de polis over gaat van box 1 naar box 3.

Kapitaalverzekeringen gekoppeld aan een hypotheek vallen vaak onder de noemer Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). 
In dat geval wordt de waarde in de polis niet gezien als te belasten kapitaal. Het kapitaal zit net als de eigen woning in box 1. 

Indien het kapitaal niet fiscaal geruisloos wordt overgedragen, gaat de Fiscus er mogelijk een belastingheffing op inhouden en het kapitaal gaat over naar box 3. 
Dit heeft weer tot gevolg dat het kapitaal per 1 januari mee gaat tellen voor de vermogensrendementsheffing. Hierdoor kan er jaarlijks belasting verschuldigd zijn over het kapitaal.