Wat is dwingend recht?

Er is sprake van dwingend recht als er niet van afgeweken mag worden. Bij regelend recht kan er bijvoorbeeld in een overeenkomst afgeweken worden van de wettelijke bepalingen.

Een voorbeeld van dwingend recht is de drie dagen bedenktijd bij het kopen van een huis. Na het kopen van een huis hebben de kopers nog drie dagen de tijd om zonder opgave van reden onder de koop uit te kunnen.

ĉ
James Hendrik,
8 jul. 2015 03:10
Ċ
James Hendrik,
8 jul. 2015 03:10
Comments